Bếp Ga TaKa

 • Bếp gas dương Taka TK-69Esaleoff

  Bếp Ông Táo
  Bếp gas dương Taka TK-69E

  Mã sản phẩm Taka TK-69E

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Tặng Thẻ Đổi Gas trị giá 1.050.000

  Giá bán 1550000 đ

  Giá khuyến mãi 930000 đ

  Giảm 40%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Bếp gas dương Taka TK-69A (HH)saleoff

  Bếp Ông Táo
  Bếp gas dương Taka TK-69A (HH)

  Mã sản phẩm Taka TK-69A (HH)

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Tặng Thẻ Đổi Gas trị giá 1.050.000

  Giá bán 2600000 đ

  Giá khuyến mãi 1820000 đ

  Giảm 30%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Bếp gas dương Taka TK-62Asaleoff

  Bếp Ông Táo
  Bếp gas dương Taka TK-62A

  Mã sản phẩm Taka TK-62A

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Tặng Thẻ Đổi Gas trị giá 1.050.000

  Giá bán 980000 đ

  Giá khuyến mãi 680000 đ

  Giảm 31%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Bếp gas dương Taka TK-65Bsaleoff

  Bếp Ông Táo
  Bếp gas dương Taka TK-65B

  Mã sản phẩm Taka TK-65B

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Tặng Thẻ Đổi Gas trị giá 1.050.000

  Giá bán 1080000 đ

  Giá khuyến mãi 760000 đ

  Giảm 30%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Bếp gas dương kính Tk-608Asaleoff

  Bếp Ông Táo
  Bếp gas dương kính Tk-608A

  Mã sản phẩm Tk-608A

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Tặng Thẻ Đổi Gas trị giá 1.050.000

  Giá bán 1950000 đ

  Giá khuyến mãi 1360000 đ

  Giảm 30%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Bếp gas dướng kính Taka TK-608Esaleoff

  Bếp Ông Táo
  Bếp gas dướng kính Taka TK-608E

  Mã sản phẩm Taka TK-608E

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Tặng Thẻ Đổi Gas trị giá 1.050.000

  Giá bán 1880000 đ

  Giá khuyến mãi 1300000 đ

  Giảm 31%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Bếp gas dương Taka TK-60Asaleoff

  Bếp Ông Táo
  Bếp gas dương Taka TK-60A

  Mã sản phẩm Taka TK-60A

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

   

  Giá bán 1180000 đ

  Giá khuyến mãi 870000 đ

  Giảm 26%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Bếp gas dương Taka TK-65Asaleoff

  Bếp Ông Táo
  Bếp gas dương Taka TK-65A

  Mã sản phẩm Taka TK-65A

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Tặng Thẻ Đổi Gas trị giá 1.050.000

  Giá bán 980000 đ

  Giá khuyến mãi 680000 đ

  Giảm 31%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Bếp gas dương Taka TK-DK1saleoff

  Bếp Ông Táo
  Bếp gas dương Taka TK-DK1

  Mã sản phẩm Taka TK-DK1

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Tặng Thẻ Đổi Gas trị giá 1.050.000

  Giá bán 1080000 đ

  Giá khuyến mãi 750000 đ

  Giảm 31%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Bếp gas dương Taka TK-KH2saleoff

  Bếp Ông Táo
  Bếp gas dương Taka TK-KH2

  Mã sản phẩm Taka TK-KH2

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Tặng Thẻ Đổi Gas trị giá 1.050.000

  Giá bán 1180000 đ

  Giá khuyến mãi 830000 đ

  Giảm 30%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Bếp gas dương Taka TK-Dk3saleoff

  Bếp Ông Táo
  Bếp gas dương Taka TK-Dk3

  Mã sản phẩm Taka TK-Dk3

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Tặng Thẻ Đổi Gas trị giá 1.050.000

  Giá bán 1380000 đ

  Giá khuyến mãi 950000 đ

  Giảm 31%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Bếp gas dương Taka TK-DK4saleoff

  Bếp Ông Táo
  Bếp gas dương Taka TK-DK4

  Mã sản phẩm Taka TK-DK4

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Tặng Thẻ Đổi Gas trị giá 1.050.000

  Giá bán 1590000 đ

  Giá khuyến mãi 1120000 đ

  Giảm 30%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Bếp gas dương Taka TK-DKH3saleoff

  Bếp Ông Táo
  Bếp gas dương Taka TK-DKH3

  Mã sản phẩm Taka TK-DKH3

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Tặng Thẻ Đổi Gas trị giá 1.050.000

  Giá bán 1480000 đ

  Giá khuyến mãi 1040000 đ

  Giảm 30%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết