Bếp Ga Hồng Ngoại

 • Bếp gas hồng ngoại Taka HG8

  Bếp Ông Táo
  Bếp gas hồng ngoại Taka HG8

  Mã sản phẩm HG8

  Xem sản phẩm tại Bếp Ông Táo số 326 Nguyễn Trãi ( cách chợ Phùng khoang 100m) Hotline 0946951669 - 0435545131

  Giá bán 1480000 đ

  Giá khuyến mãi 1050000 đ

  Giảm 29%

  Vận chuyểnMiễn phí
  Lắp đặtMiễn phí
  Bảo hành2 năm

  ...xem chi tiết

 • Bếp gas dương hồng ngoại Taka HG5

  Bếp Ông Táo
  Bếp gas dương hồng ngoại Taka HG5

  Mã sản phẩm HG5

  Xem sản phẩm tại Bếp Ông Táo số 326 Nguyễn Trãi ( cách chợ Phùng khoang 100m) Hotline 0946951669 - 0435545131

  Giá bán 1350000 đ

  Giá khuyến mãi 950000 đ

  Giảm 30%

  Vận chuyểnMiễn phí
  Lắp đặtMiễn phí
  Bảo hành2 năm

  ...xem chi tiết

 • Bếp gas âm hồng ngoại Taka TK- BG02Asaleoff

  Bếp Ông Táo
  Bếp gas âm hồng ngoại Taka TK- BG02A

  Mã sản phẩm Taka TK- BG02A

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Xem hàng tại Bếp Ông Táo 326 Nguyễn Trãi

  Giá bán 2950000 đ

  Giá khuyến mãi 2450000 đ

  Giảm 17%

  Vận chuyểnMiễn phí
  Lắp đặtMiễn phí
  Bảo hành2 năm trên toàn quốc
  Khuyến MãiBộ nồi từ nhiều món
  Đã Mua358

  ...xem chi tiết

 • Bếp gas âm hồng ngoại Taka TK-102Ehotnewsaleoff

  Bếp Ông Táo
  Bếp gas âm hồng ngoại Taka TK-102E

  Mã sản phẩm Taka TK-102E

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Tặng  - Thẻ Đổi Gas trị giá 1.050.000

      

  Giá bán 5000000 đ

  Giá khuyến mãi 3550000 đ

  Giảm 29%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Bếp gas âm hồng ngoại Taka TK-102Csaleoff

  Bếp Ông Táo
  Bếp gas âm hồng ngoại Taka TK-102C

  Mã sản phẩm Taka TK-102C

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Tặng  - Thẻ Đổi Gas trị giá 1.050.000

       

  Giá bán 3950000 đ

  Giá khuyến mãi 2850000 đ

  Giảm 28%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Bếp gas âm hồng ngoại Taka TK-102Bhotsaleoff

  Bếp Ông Táo
  Bếp gas âm hồng ngoại Taka TK-102B

  Mã sản phẩm Taka TK-102B

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Tặng  - Thẻ Đổi Gas trị giá 1.050.000

           

  Giá bán 4500000 đ

  Giá khuyến mãi 3150000 đ

  Giảm 30%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Bếp gas âm hồng ngoại Taka TK-102Ahotsaleoff

  Bếp Ông Táo
  Bếp gas âm hồng ngoại Taka TK-102A

  Mã sản phẩm Taka TK-102A

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Tặng  - Thẻ Đổi Gas trị giá 1.050.000

        

  Giá bán 4800000 đ

  Giá khuyến mãi 3160000 đ

  Giảm 34%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Bếp gas âm hồng ngoại Taka TK-102Dhotsaleoff

  Bếp Ông Táo
  Bếp gas âm hồng ngoại Taka TK-102D

  Mã sản phẩm Taka TK-102D

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Tặng  - Thẻ Đổi Gas trị giá 1.050.000

        

  Giá bán 6500000 đ

  Giá khuyến mãi 4550000 đ

  Giảm 30%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Bếp gas dương hồng ngoại TK-68Bsaleoff

  Bếp Ông Táo
  Bếp gas dương hồng ngoại TK-68B

  Mã sản phẩm TK-68B

  Giá bán 1690000 đ

  Giá khuyến mãi 1200000 đ

  Giảm 29%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Bếp gas dương hồng ngoại TK-68Gsaleoff

  Bếp Ông Táo
  Bếp gas dương hồng ngoại TK-68G

  Mã sản phẩm TK-68G

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Tặng  - Thẻ Đổi Gas trị giá 1.050.000

           - Bộ Van an toàn chống cháy nổ trị giá 350.000  

  Giá bán 1690000 đ

  Giá khuyến mãi 1200000 đ

  Giảm 29%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Bếp gas dương hồng ngoại TK-69Gsaleoff

  Bếp Ông Táo
  Bếp gas dương hồng ngoại TK-69G

  Mã sản phẩm TK-69G

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Tặng  - Thẻ Đổi Gas trị giá 1.050.000

           - Bộ Van an toàn chống cháy nổ trị giá 350.000  

  Giá bán 1780000 đ

  Giá khuyến mãi 1250000 đ

  Giảm 30%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Bếp gas dương hồng ngoại TK-6813Gsaleoff

  Bếp Ông Táo
  Bếp gas dương hồng ngoại TK-6813G

  Mã sản phẩm TK-6813G

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Tặng  - Thẻ Đổi Gas trị giá 1.050.000

           - Bộ Van an toàn chống cháy nổ trị giá 350.000  

  Giá bán 1690000 đ

  Giá khuyến mãi 1200000 đ

  Giảm 29%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Bếp gas dương hồng ngoại Taka TK-BG4saleoff

  Bếp Ông Táo
  Bếp gas dương hồng ngoại Taka TK-BG4

  Mã sản phẩm Taka TK-BG4

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Tặng  - Thẻ Đổi Gas trị giá 1.050.000

           - Bộ Van an toàn chống cháy nổ trị giá 350.000  

  Giá bán 1490000 đ

  Giá khuyến mãi 1190000 đ

  Giảm 20%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Bếp gas dương hồng ngoại Taka TK-BG3saleoff

  Bếp Ông Táo
  Bếp gas dương hồng ngoại Taka TK-BG3

  Mã sản phẩm Taka TK-BG3

  Giá bán 1550000 đ

  Giá khuyến mãi 1190000 đ

  Giảm 23%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Bếp gas dương hồng ngoại Taka TK-BG2saleoff

  Bếp Ông Táo
  Bếp gas dương hồng ngoại Taka TK-BG2

  Mã sản phẩm Taka TK-BG2

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Tặng  - Thẻ Đổi Gas trị giá 1.050.000

           - Bộ Van an toàn chống cháy nổ trị giá 350.000  

  Giá bán 1490000 đ

  Giá khuyến mãi 1090000 đ

  Giảm 27%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Bếp gas dương hồng ngoại Taka TK-BG1saleoff

  Bếp Ông Táo
  Bếp gas dương hồng ngoại Taka TK-BG1

  Mã sản phẩm Taka TK-BG1

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Tặng  - Thẻ Đổi Gas trị giá 1.050.000

           - Bộ Van an toàn chống cháy nổ trị giá 350.000  

  Giá bán 1490000 đ

  Giá khuyến mãi 1090000 đ

  Giảm 27%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Bếp gas dương hồng ngoại Taka TK-HG4saleoff

  Bếp Ông Táo
  Bếp gas dương hồng ngoại Taka TK-HG4

  Mã sản phẩm Taka TK-HG4

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Tặng  Dây dẫn gas an toàn chống cháy nổ

  Giá bán 1490000 đ

  Giá khuyến mãi 1250000 đ

  Giảm 16%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Bếp gas dương hồng ngoại Taka TK-HG2saleoff

  Bếp Ông Táo
  Bếp gas dương hồng ngoại Taka TK-HG2

  Mã sản phẩm Taka TK-HG2

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Tặng  Dây dẫn gas an toàn chống cháy nổ

  Giá bán 1390000 đ

  Giá khuyến mãi 1150000 đ

  Giảm 17%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Bếp gas dương hồng ngoại Taka TK-HG1saleoff

  Bếp Ông Táo
  Bếp gas dương hồng ngoại Taka TK-HG1

  Mã sản phẩm Taka TK-HG1

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Tặng Dây dẫn gas an toàn chống cháy nổ

  Giá bán 1390000 đ

  Giá khuyến mãi 1150000 đ

  Giảm 17%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Bếp gas dương hồng ngoại Taka TK-HG3saleoff

  Bếp Ông Táo
  Bếp gas dương hồng ngoại Taka TK-HG3

  Mã sản phẩm Taka TK-HG3

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  TặngDây dẫn gas an toàn chống cháy nổ

  Giá bán 1490000 đ

  Giá khuyến mãi 1250000 đ

  Giảm 16%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Bếp gas âm hồng ngoại Redsun 328CDsaleoff

  Bếp Ông Táo
  Bếp gas âm hồng ngoại Redsun 328CD

  Mã sản phẩm Redsun 328CD

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Tặng  - Thẻ Đổi Gas trị giá 1.050.000

           - Bộ Van an toàn chống cháy nổ trị giá 350.000   

  Giá bán 5350000 đ

  Giá khuyến mãi 4050000 đ

  Giảm 24%

  Bảo hành3 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Bếp gas âm hồng ngoại Redsun 328CKsaleoff

  Bếp Ông Táo
  Bếp gas âm hồng ngoại Redsun 328CK

  Mã sản phẩm Redsun 328CK

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Tặng  - Thẻ Đổi Gas trị giá 1.050.000

           - Bộ Van an toàn chống cháy nổ trị giá 350.000   

  Giá bán 5350000 đ

  Giá khuyến mãi 4050000 đ

  Giảm 24%

  Bảo hành3 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Bếp gas âm hồng ngoại Redsun 328CTsaleoff

  Bếp Ông Táo
  Bếp gas âm hồng ngoại Redsun 328CT

  Mã sản phẩm Redsun 328CT

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Tặng  - Thẻ Đổi Gas trị giá 1.050.000

           - Bộ Van an toàn chống cháy nổ trị giá 350.000   

  Giá bán 5350000 đ

  Giá khuyến mãi 3850000 đ

  Giảm 28%

  Bảo hành3 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Bếp gas âm hồng ngoại Redsun 398CDsaleoff

  Bếp Ông Táo
  Bếp gas âm hồng ngoại Redsun 398CD

  Mã sản phẩm Redsun 398CD

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Tặng  - Thẻ Đổi Gas trị giá 1.050.000

           - Bộ Van an toàn chống cháy nổ trị giá 350.000   

  Giá bán 4700000 đ

  Giá khuyến mãi 3750000 đ

  Giảm 20%

  Bảo hành3 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Bếp gas âm hồng ngoại Redsun 378Csaleoff

  Bếp Ông Táo
  Bếp gas âm hồng ngoại Redsun 378C

  Mã sản phẩm Redsun 378C

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Tặng  - Thẻ Đổi Gas trị giá 1.050.000

           - Bộ Van an toàn chống cháy nổ trị giá 350.000   

  Giá bán 6130000 đ

  Giá khuyến mãi 4500000 đ

  Giảm 27%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Bếp gas âm hồng ngoại Redsun 698CDsaleoff

  Bếp Ông Táo
  Bếp gas âm hồng ngoại Redsun 698CD

  Mã sản phẩm Redsun 698CD

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Tặng  - Thẻ Đổi Gas trị giá 1.050.000

           - Bộ Van an toàn chống cháy nổ trị giá 350.000   

  Giá bán 6850000 đ

  Giá khuyến mãi 5180000 đ

  Giảm 24%

  Bảo hành3 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Bếp gas âm hồng ngoại Redsun 678Csaleoff

  Bếp Ông Táo
  Bếp gas âm hồng ngoại Redsun 678C

  Mã sản phẩm Redsun 678C

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Tặng  - Thẻ Đổi Gas trị giá 1.050.000

           - Bộ Van an toàn chống cháy nổ trị giá 350.000   

  Giá bán 8550000 đ

  Giá khuyến mãi 6540000 đ

  Giảm 24%

  Bảo hành3 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Bếp gas âm hồng ngoại Redsun 668Csaleoff

  Bếp Ông Táo
  Bếp gas âm hồng ngoại Redsun 668C

  Mã sản phẩm Redsun 668C

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Tặng  - Thẻ Đổi Gas trị giá 1.050.000

           - Bộ Van an toàn chống cháy nổ trị giá 350.000   

  Giá bán 9990000 đ

  Giá khuyến mãi 7600000 đ

  Giảm 24%

  Bảo hành4 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Bếp dương đôi 928Csaleoff

  Bếp Ông Táo
  Bếp dương đôi 928C

  Mã sản phẩm Redsun 928C

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Tặng  - Thẻ Đổi Gas trị giá 1.050.000

           - Bộ Van an toàn chống cháy nổ trị giá 350.000   

  Giá bán 2690000 đ

  Giá khuyến mãi 1850000 đ

  Giảm 31%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Bếp dương đôi 828CDsaleoff

  Bếp Ông Táo
  Bếp dương đôi 828CD

  Mã sản phẩm Redsun 828CD

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Tặng  - Thẻ Đổi Gas trị giá 1.050.000

           - Bộ Van an toàn chống cháy nổ trị giá 350.000   

  Giá bán 2650000 đ

  Giá khuyến mãi 1750000 đ

  Giảm 34%

  Bảo hành1 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết