Máy Hút Mùi FaBer

 • Máy hút mùi Faber FB-2670BLsaleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy hút mùi Faber FB-2670BL

  Mã sản phẩm Faber FB-2670BL

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 4180000 đ

  Giá khuyến mãi 3180000 đ

  Giảm 24%

  Bảo hành1 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi Faber FB-2670SBsaleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy hút mùi Faber FB-2670SB

  Mã sản phẩm Faber FB-2670SB

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 4390000 đ

  Giá khuyến mãi 3390000 đ

  Giảm 23%

  Bảo hành1 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi Faber FB-2670SSsaleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy hút mùi Faber FB-2670SS

  Mã sản phẩm Faber FB-2670SS

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 4680000 đ

  Giá khuyến mãi 3680000 đ

  Giảm 21%

  Bảo hành1 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi Faber Millenio-170saleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy hút mùi Faber Millenio-170

  Mã sản phẩm Faber Millenio-170

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 0 đ

  Bảo hành1 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi Faber FB 2726-90saleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy hút mùi Faber FB 2726-90

  Mã sản phẩm Faber FB 2726-90

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 5400000 đ

  Giá khuyến mãi 4400000 đ

  Giảm 19%

  Bảo hành1 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi Faber FB 2726-70saleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy hút mùi Faber FB 2726-70

  Mã sản phẩm Faber FB 2726-70

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 5310000 đ

  Giá khuyến mãi 4310000 đ

  Giảm 19%

  Bảo hành1 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi Faber 2726-60saleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy hút mùi Faber 2726-60

  Mã sản phẩm Faber 2726-60

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 4800000 đ

  Giá khuyến mãi 3860000 đ

  Giảm 20%

  Bảo hành1 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết