Máy Hút Mùi Taka

 • Máy hút mùi Taka TK-0270Bsaleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy hút mùi Taka TK-0270B

  Mã sản phẩm Taka TK-0270B

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 33500000 đ

  Giá khuyến mãi 2340000 đ

  Giảm 93%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi Taka TK-0270Ssaleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy hút mùi Taka TK-0270S

  Mã sản phẩm Taka TK-0270S

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 3450000 đ

  Giá khuyến mãi 2400000 đ

  Giảm 30%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi Taka TK-270Ssaleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy hút mùi Taka TK-270S

  Mã sản phẩm Taka TK-270S

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 3450000 đ

  Giá khuyến mãi 2400000 đ

  Giảm 30%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi Taka TK-1370ESsaleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy hút mùi Taka TK-1370ES

  Mã sản phẩm Taka TK-1370ES

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 3200000 đ

  Giá khuyến mãi 2240000 đ

  Giảm 30%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi Taka TK-1370Isaleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy hút mùi Taka TK-1370I

  Mã sản phẩm Taka TK-1370I

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 3950000 đ

  Giá khuyến mãi 2760000 đ

  Giảm 30%

  Bảo hành2 năm
  Lăp đặt:Miễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi Taka TK-1370EBsaleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy hút mùi Taka TK-1370EB

  Mã sản phẩm Taka TK-1370EB

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 2700000 đ

  Giá khuyến mãi 2200000 đ

  Giảm 19%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi Taka TK-1370Ssaleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy hút mùi Taka TK-1370S

  Mã sản phẩm Taka TK-1370S

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 2700000 đ

  Giá khuyến mãi 2160000 đ

  Giảm 20%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi Taka TK-260Bsaleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy hút mùi Taka TK-260B

  Mã sản phẩm Taka TK-260B

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 3100000 đ

  Giá khuyến mãi 2240000 đ

  Giảm 28%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi Taka TK-270Bsaleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy hút mùi Taka TK-270B

  Mã sản phẩm Taka TK-270B

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 3350000 đ

  Giá khuyến mãi 2340000 đ

  Giảm 30%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi Taka TK-270W1saleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy hút mùi Taka TK-270W1

  Mã sản phẩm Taka TK-270W1

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 3250000 đ

  Giá khuyến mãi 2330000 đ

  Giảm 28%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi Taka TK-270W2saleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy hút mùi Taka TK-270W2

  Mã sản phẩm Taka TK-270W2

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 32500000 đ

  Giá khuyến mãi 2330000 đ

  Giảm 93%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết