Máy Hút Mùi FaBer

 • Máy hút mùi Faber Acor plussaleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy hút mùi Faber Acor plus

  Mã sản phẩm Faber Acor plus

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 16600000 đ

  Giá khuyến mãi 15600000 đ

  Giảm 6%

  Bảo hành1 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi đảo Faber FB-Magicasaleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy hút mùi đảo Faber FB-Magica

  Mã sản phẩm Faber FB-Magica

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 30400000 đ

  Giá khuyến mãi 26900000 đ

  Giảm 12%

  Bảo hành1 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi ống khói Faber Mastersaleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy hút mùi ống khói Faber Master

  Mã sản phẩm Faber Master

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 55560000 đ

  Giá khuyến mãi 50050000 đ

  Giảm 10%

  Bảo hành1 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi ống khói Faber Synthesis 70saleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy hút mùi ống khói Faber Synthesis 70

  Mã sản phẩm Faber Synthesis 70

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 7400000 đ

  Giá khuyến mãi 6400000 đ

  Giảm 14%

  Bảo hành1 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi ống khói Faber Synthesis 60saleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy hút mùi ống khói Faber Synthesis 60

  Mã sản phẩm Faber Synthesis 60

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 6460000 đ

  Giá khuyến mãi 5350000 đ

  Giảm 17%

  Bảo hành1 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi đảo Faber FB-Magica Isolasaleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy hút mùi đảo Faber FB-Magica Isola

  Mã sản phẩm Faber FB-Magica Isola

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 505000000 đ

  Giá khuyến mãi 40500000 đ

  Giảm 92%

  Bảo hành1 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi đảo Faber FB-Arco plus Isolasaleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy hút mùi đảo Faber FB-Arco plus Isola

  Mã sản phẩm Faber FB-Arco plus Isola

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 32000000 đ

  Giá khuyến mãi 28500000 đ

  Giảm 11%

  Bảo hành1 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi Faber FB-Valuesaleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy hút mùi Faber FB-Value

  Mã sản phẩm Faber FB-Value

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 6130000 đ

  Giá khuyến mãi 5130000 đ

  Giảm 16%

  Bảo hành1 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi Faber FB-Disko plussaleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy hút mùi Faber FB-Disko plus

  Mã sản phẩm Faber FB-Disko plus

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 0 đ

  Bảo hành1 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi Faber FB-Arco plus Isolasaleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy hút mùi Faber FB-Arco plus Isola

  Mã sản phẩm Faber FB-Arco plus Isola

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 38500000 đ

  Giá khuyến mãi 28500000 đ

  Giảm 26%

  Bảo hành1 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi Faber FB-Glassyhotsaleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy hút mùi Faber FB-Glassy

  Mã sản phẩm Faber FB-Glassy

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 18300000 đ

  Giá khuyến mãi 12000000 đ

  Giảm 34%

  Bảo hành1 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết