Máy Hút Mùi Faster

 • Máy Hút Mùi Faster FS3388C1newsaleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy Hút Mùi Faster FS3388C1

  Mã sản phẩm Faster FS3388C1

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 0243.554.5131- 0946951669

  Xem hàng tại Bếp Ông Táo 326 Nguyễn Trãi

  Giá bán 5300000 đ

  Giá khuyến mãi 3100000 đ

  Giảm 42%

  Vận chuyểnMiễn phí
  Lắp đặtMiễn phí
  Bảo hành02 năm
  Khuyến MạiỐng chống ồn

  ...xem chi tiết

 • May hut mui Faster FS EN91-90

  Bếp Ông Táo
  May hut mui Faster FS EN91-90

  Mã sản phẩm FSEN91

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Giá bán 7980000 đ

  Giá khuyến mãi 7180000 đ

  Giảm 10%

  Vận chuyểnMiễn phí
  Lắp đặtMiễn phí
  Bảo hành02 nam

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi gắn tường FS 90E Classichotnewsaleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy hút mùi gắn tường FS 90E Classic

  Mã sản phẩm FS 90E Classic

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 9850000 đ

  Giá khuyến mãi 8860000 đ

  Giảm 10%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi Quattro Luxnewsaleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy hút mùi Quattro Lux

  Mã sản phẩm Quattro Lux

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 12850000 đ

  Giá khuyến mãi 11565000 đ

  Giảm 10%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi Quattro Greenhotsaleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy hút mùi Quattro Green

  Mã sản phẩm Quattro Green

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 19600000 đ

  Giá khuyến mãi 17640000 đ

  Giảm 10%

  Bảo hành:24 tháng chính hãng
  Xuất xứ:Chính hãng
  Vận chuyển:Miễn phí tại Hà Nội
  Lắp đặt:Miễn phí

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi FS 3688S -70/90

  Bếp Ông Táo
  Máy hút mùi FS 3688S -70/90

  Mã sản phẩm FS 3688S -70/90

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 10600000 đ

  Giá khuyến mãi 9540000 đ

  Giảm 10%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi FS HE91 - 90/70saleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy hút mùi FS HE91 - 90/70

  Mã sản phẩm FS HE91 - 90/70

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 7450000 đ

  Giá khuyến mãi 6700000 đ

  Giảm 10%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi FS EN 91-70/91-90newsaleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy hút mùi FS EN 91-70/91-90

  Mã sản phẩm FS EN 91-70/91-90

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 7880000 đ

  Giá khuyến mãi 7080000 đ

  Giảm 10%

  Bảo hành:24 tháng chính hãng
  Xuất xứ:Chính hãng
  Vận chuyển:Miễn phí tại Hà Nội
  Lắp đặt:Miễn phí

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi FS 3588C2-90/70saleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy hút mùi FS 3588C2-90/70

  Mã sản phẩm Máy hút mùi FS 3588C2-90/70

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 6950000 đ

  Giá khuyến mãi 6250000 đ

  Giảm 10%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi FS 3388C2 BLACK- 70/90saleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy hút mùi FS 3388C2 BLACK- 70/90

  Mã sản phẩm FS 3388C2 BLACK- 70/90

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 5850000 đ

  Giá khuyến mãi 5350000 đ

  Giảm 9%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi FS 3388C2 - 90/70saleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy hút mùi FS 3388C2 - 90/70

  Mã sản phẩm FS 3388C2 - 90/70

  Giá bán 5950000 đ

  Giá khuyến mãi 5350000 đ

  Giảm 10%

  Bảo hành:24 tháng chính hãng
  Xuất xứ:Chính hãng
  Vận chuyển:Miễn phí tại Hà Nội
  Lắp đặt:Miễn phí

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi FS - 90VY/70VYsaleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy hút mùi FS - 90VY/70VY

  Mã sản phẩm FS - 90VY/70VY

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 4850000 đ

  Giá khuyến mãi 4350000 đ

  Giảm 10%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi FS - 90BL/70BLhotsaleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy hút mùi FS - 90BL/70BL

  Mã sản phẩm FS - 90BL/70BL

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 5250000 đ

  Giá khuyến mãi 4700000 đ

  Giảm 10%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi FS - 90CH/70CHhotsaleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy hút mùi FS - 90CH/70CH

  Mã sản phẩm FS - 90CH/70CH

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 6650000 đ

  Giá khuyến mãi 5980000 đ

  Giảm 10%

  Bảo hành:12 tháng chính hãng Faber
  Xuất xứ:Chính hãng
  Vận chuyển:Miễn phí tại Hà Nội

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi FS - 3388B1 - 70hotsaleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy hút mùi FS - 3388B1 - 70

  Mã sản phẩm FS - 3388B1 - 70

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 7050000 đ

  Giá khuyến mãi 6340000 đ

  Giảm 10%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi FS - 3588CH /90/70hotsaleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy hút mùi FS - 3588CH /90/70

  Mã sản phẩm FS - 3588CH /90/70

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 7350000 đ

  Giá khuyến mãi 6600000 đ

  Giảm 10%

  Bảo hành:12 tháng chính hãng Faber
  Xuất xứ:Chính hãng
  Vận chuyển:Miễn phí tại Hà Nội
  Lắp đặt:Miễn phí

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi BIS 90Thotsaleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy hút mùi BIS 90T

  Mã sản phẩm FS-BIS 90T

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 25350000 đ

  Giá khuyến mãi 22810000 đ

  Giảm 10%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi Eclipse 90/70hotsaleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy hút mùi Eclipse 90/70

  Mã sản phẩm Eclipse 90/70

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 15800000 đ

  Giá khuyến mãi 14220000 đ

  Giảm 10%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi gắn tường FS - 90CG/70CGhotsaleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy hút mùi gắn tường FS - 90CG/70CG

  Mã sản phẩm FS - 90CG/70CG

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 13950000 đ

  Giá khuyến mãi 12550000 đ

  Giảm 10%

  Bảo hành:12 tháng chính hãng Faber
  Xuất xứ:Chính hãng
  Vận chuyển:Miễn phí tại Hà Nội
  Lắp đặt:Miễn phí

  ...xem chi tiết

 • Máy hút khói độc lập FS Island 3388hotsaleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy hút khói độc lập FS Island 3388

  Mã sản phẩm FS Island 3388

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 18650000 đ

  Giá khuyến mãi 16780000 đ

  Giảm 10%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Máy hút khói độc lập FS-2288IRhotsaleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy hút khói độc lập FS-2288IR

  Mã sản phẩm FS-2288IR

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 22800000 đ

  Giá khuyến mãi 20520000 đ

  Giảm 10%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết