Máy Hút Mùi TaKa

 • Máy hút mùi Taka TK-1317Isaleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy hút mùi Taka TK-1317I

  Mã sản phẩm Taka TK-1317I

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 5800000 đ

  Giá khuyến mãi 3430000 đ

  Giảm 41%

  Bảo hành:2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi Taka TK-1319Isaleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy hút mùi Taka TK-1319I

  Mã sản phẩm Taka TK-1319I

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 505000000 đ

  Giá khuyến mãi 3530000 đ

  Giảm 99%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi Taka TK-190EIsaleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy hút mùi Taka TK-190EI

  Mã sản phẩm Taka TK-190EI

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 6850000 đ

  Giá khuyến mãi 4800000 đ

  Giảm 30%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi Taka TK-190Isaleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy hút mùi Taka TK-190I

  Mã sản phẩm Taka TK-190I

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 6850000 đ

  Giá khuyến mãi 4790000 đ

  Giảm 30%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi Taka TK-170EIsaleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy hút mùi Taka TK-170EI

  Mã sản phẩm Taka TK-170EI

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 6650000 đ

  Giá khuyến mãi 4650000 đ

  Giảm 30%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi Taka TK-1270Msaleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy hút mùi Taka TK-1270M

  Mã sản phẩm Taka TK-1270M

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 6450000 đ

  Giá khuyến mãi 4550000 đ

  Giảm 29%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi Taka TK-1290Msaleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy hút mùi Taka TK-1290M

  Mã sản phẩm Taka TK-1290M

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 6650000 đ

  Giá khuyến mãi 4650000 đ

  Giảm 30%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi Taka TK-170Esaleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy hút mùi Taka TK-170E

  Mã sản phẩm Taka TK-170E

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 6050000 đ

  Giá khuyến mãi 4270000 đ

  Giảm 29%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi Taka TK-190Esaleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy hút mùi Taka TK-190E

  Mã sản phẩm Taka TK-190E

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 6250000 đ

  Giá khuyến mãi 4370000 đ

  Giảm 30%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi Taka TK-1317Esaleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy hút mùi Taka TK-1317E

  Mã sản phẩm Taka TK-1317E

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 4950000 đ

  Giá khuyến mãi 3710000 đ

  Giảm 25%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi Taka TK-1319Esaleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy hút mùi Taka TK-1319E

  Mã sản phẩm Taka TK-1319E

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 4900000 đ

  Giá khuyến mãi 3670000 đ

  Giảm 25%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi Taka TK-190ECsaleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy hút mùi Taka TK-190EC

  Mã sản phẩm Taka TK-190EC

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 12900000 đ

  Giá khuyến mãi 9000000 đ

  Giảm 30%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi Taka TK-190Psaleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy hút mùi Taka TK-190P

  Mã sản phẩm Taka TK-190P

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 7200000 đ

  Giá khuyến mãi 5040000 đ

  Giảm 30%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi Taka TK-1290LXsaleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy hút mùi Taka TK-1290LX

  Mã sản phẩm Taka TK-1290LX

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 14800000 đ

  Giá khuyến mãi 10350000 đ

  Giảm 30%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi Taka TK-160Esaleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy hút mùi Taka TK-160E

  Mã sản phẩm Taka TK-160E

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 3950000 đ

  Giá khuyến mãi 3160000 đ

  Giảm 20%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi Taka TK-170Msaleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy hút mùi Taka TK-170M

  Mã sản phẩm Taka TK-170M

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 6600000 đ

  Giá khuyến mãi 4620000 đ

  Giảm 30%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi Taka TK-190LXsaleoff

  Bếp Ông Táo
  Máy hút mùi Taka TK-190LX

  Mã sản phẩm Taka TK-190LX

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 043.554.5131- 0946951669

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 10800000 đ

  Giá khuyến mãi 7560000 đ

  Giảm 30%

  Bảo hành2 năm
  Vận chuyểnMiễn Phí
  Lắp ĐặtMiễn Phí

  ...xem chi tiết